th gii k diu ca Tem th


Hoa mua


M s: 846


Hoa mua Oxyspora sp

Hoa mua Melastoma villasa

     Mua l cy bi mc hoang cc vng i ni Trung du hoc trong rng nc ta. Mua c loi c thn v l rt nhiu lng v c loi thn v l khng c lng. Hoa mua mu hng tm, qu rn v khi kh nt ra nh.

     Cy mua l h cy c trng cho vng kh hu nhit i, thch nghi ni kh hn. V ma h, hoa mua v hoa sim ua nhau n r thnh nhng thm hoa mu hng tm cng hng trm, ngn cnh bm rp rn to nn mt cnh sc thin nhin ti p ca min Trung du Vit Nam.

      gii thiu v hoa mua, mt loi hoa c trng cho cc thm thc vt vng i ni Trung du Vit Nam, Tng cc Bu in pht hnh b tem "Hoa Mua", gm 2 mu:

Mu 2-1, gi mt 400 : Hoa mua Oxyspora sp
y l loi hoa cnh mn khng c lng, l hi ng mu vng, c ni gi l "Mua b".

Mu 2-2, gi mt 8000 :
y l loi hoa c cnh, l v hoa c nhiu lng, l mu xanh m, c ni gi l "Mua ng"

Ngy pht hnh : 15.11.2000
Ho s thit k: Nguyn Th Sm(Cng ty Tem)
Khun hnh tem : 37 x 27 v 27 x 37 mm
S rng : 13
Mi t in : 25
Tem in p st nhiu mu, trn giy tiu chun (c keo v khng keo), ti X nghip In tem Bu in (Thnh ph H Ch Minh)

Tem 2000    Vn ha X hi     Trang ch