th gii k diu ca Tem th


"K nim 70 nm
ngy thnh lp Hi Nng dn Vit Nam
(14/10/1930 - 14/10/2000)"


M s: 842

     Hi Nng dn Vit Nam ra i ngy 14/10/1930, tin thn l t chc Nng hi , l mt t chc qun chng ca nhng ngi nng dn Vit Nam. Qua 70 nm xy dng v trng thnh, di s lnh o ca ng v Chnh ph, Hi Nng dn Vit Nam hon thnhut sc nhim v ca mnh, t chc v ng vin tt c Nng dn Vit Nam tch cc tham gia sn xut ng gp nhiu sc ng, sc ca gp phn vo thng li ca Cch mng Vit Nam trong cng cuc khng chin chng xm lc v c lp dn tc v xy dng bo v T quc x hi ch ngha. Trong cng cuc i mi t nc, pht huy truyn thng yu nc ca mnh, giai cp Nng dn Vit Nam i mi cch ngh, cch lm, y mnh s pht trin v Nng nghip gp phn thc y nn kinh t t nc tng trng theo hng i ln. Nhng nm gn y, nh nc thm nhiu chnh sch mi: u t ngn sch, u t khoa hc k thut... khuyn khch nng dn lm kinh t nn xut hin nhiu nng dn in hnh lm n gii t kinh t gia nh vi chng trnh V.A.C v trang tri. y l nim t ho ca giai cp Nng dn Vit Nam cng c nc hon thnh cng nghip ho, hin i ho t nc, vng bc vo th k 21.

      cho mng 70 nm ngy thnh lp Hi Nng dn Vit Nam, Tng cc Bu in pht hnh b tem "K nim 70 nm ngy thnh lp Hi Nng dn Vit Nam (14/10/1930 - 14/10/2000)". B 1 tem, gi mt 400, hnh nh trn tem gii thiu v nim vui ca ngi Nng dn Vit Nam vi s pht trin v kinh t trang tri, kinh t gia nh em li cuc sng m no hnh phc.

Ngy pht hnh : 14.10.2000
Ho s thit k: Nguyn Th Sm(Cng ty Tem)
Khun hnh tem : 38 x 27 mm
Khun kh tem (tnh c rng) : 43 x 32 mm
S rng : 13
Mi t in : 25
Khun kh FDC : 170 x 110 (mm)
Tem in p st nhiu mu, trn giy tiu chun (c keo v khng keo), ti X nghip In tem Bu in (Thnh ph H Ch Minh)

Tem 2000    Vn ha X hi     Trang ch