th gii k diu ca Tem th


"K nim 40 nm ngy thnh lp
Hi tem Vit Nam" (30.12.1960 - 30.12.2000)


M s: 840

     Hi Tem Vit Nam c thnh lp vo ngy 30.12.1960, theo quyt nh s 401-NV, do Th trng B Ni v T Quang u k.

     Trung thnh vi tn ch mc ch ca mnh, tri qua 40 nm xy dng v trng thnh, Hi tem Vit Nam tng bc pht trin. T bui u thnh lp ch vi chc Hi vin H ni v cc vng ln cn, ngy nay c gn 6 nghn hi vin v hng chc ngn ngi yu thch mn su tp tem, sinh hot trong cc Cu lc b ca 25 Hi tem Tnh, Thnh ph trong c nc.

     Hot ng ca Hi vi hnh thc ngy cng phong ph, a dng mang tnh tch cc hn. Giao lu m rng quan h vi nhiu Hi tem cc nc trong khu vc v th gii sm l thnh vin Hip hi tem Th gii (FIP), Hip hi tem chi Chu - Thi Bnh Dng (FIAP) nng cao v th ca Hi trong nc v Quc t.

     Trn chng ng 40 nm hot ng v s pht trin tem Bu chnh Vit Nam, Hi tem Vit Nam gp phn vo vic xy dng v gi gn nn Vn ho Vit Nam m bn sc dn tc.

      cho mng Hi Tem Vit Nam trn 40 mi tui, Tng cc Bu in pht hnh b tem " K nim 40 nm ngy thnh lp Hi tem Vit Nam (30.12.1960-30.12.2000)". B 1 mu, gi mt 400 vi hnh nh trn tem th hin v Hi tem Vit Nam qua 40 nm xy dng v trng thnh vi mc ch hot ng v s nghip pht trin ca tem Bu chnh Vit Nam, cng con tem Vit Nam hi nhp vi cc nc trong khu vc v th gii, tuyn truyn gii thiu v t nc, con ngi Vit Nam vn c b dy truyn thng lch s dn tc v nn vn ho m bn sc dn tc Vit Nam. Hi tem Vit Nam l thnh vin ca FIP v FIAP.

Ngy pht hnh : 06.10.2000
Ho s thit k: T Minh Trang (Cng ty Tem)
Khun kh tem : 43 x 32 mm
S rng : 13
Mi t in : 25
Khun kh FDC : 170 x 110 (mm)
Tem in p st nhiu mu, trn giy tiu chun (c keo v khng keo), ti X nghip In tem Bu in (Thnh ph H Ch Minh)

Tem 2000    Vn ha X hi     Trang ch