th gii k diu ca Tem th


Hi kho Ph ng ton quc ln th 5

M s: 831

     T truyn thuyt v ngi anh hng lng Ging vt ln nh thi, n bao nhiu khng thy no c sc mnh chin thng gic n xm lc ginh li c lp cho dn tc c nhng ngi c trch nhim vi th cht th h tr t tn cho phong tro rn luyn sc kho, thi u th thao ca hc sinh cc cp trong c nc.

     Khi u l Hi kho Ph ng ton quc ln th nht ti H Ni (1983): c 737 vn ng vin, thi u 6 mn th thao; ln th hai ti TP. H Ch Minh (1987): 1.356 vn ng vin, thi u 9 mn; ln th ba ti Nng (1992): hn 2.000 vn ng vin, thi u 9 mn; ln th t ti Hi phng (1996): c hn 3.000 vn ng vin, thi u 10 mn.

     Mi u ch c vn ng vin ca 40 tnh tham gia, t i hi ln th ba thu ht tt c cc a phng d thi. Thnh tch chuyn mn, t ch ch lp mt k lc quc gia, c i hi lp 9 k lc. Nhng vn ng vin tr, thiu nin nhi ng "vn ti thnh tch cao nht cp quc gia l nhng bc nhy ca Thnh Ging". S thnh cng ca phong tro khng ch bng cc con s, m ln hn rt nhiu ch thc y mnh m s nghip gio dc th cht tt c cc trng hc, l sc kho ca th h tng lai, l hng ngn ti nng th thao cung cp cho cc b mn, cc i tuyn quc gia cng nhau a thnh tch ca nn th thao nc nh snh cng bn b quc t...

     Hi kho Ph ng ton quc ln th 5 t chc ti tnh ng Thp, l ni hi ng cc i biu th thao tui tr hc ng c nc. y l s kin th thao Vit Nam ln nht trong nm 2000. u trng thi u s tng bng, c gii hm m v bn b cc nc quan tm. i hi s t quy m ln hn c v s vn ng vin, s mn thi, ni dung thi, cht lng cc cuc thi u v trnh t chc i hi.

      cho mng s kin th thao ny, Tng cc Bu in pht hnh b tem: "Hi kho Ph ng ton quc ln th 5", 1 tem vi gi mt 400. tng th hin trn tem l nt khi qut hnh nh hai vn ng vin bi li vi t th nhanh, mnh, kho khon, ni bt trn nn l nhng l c tung bay trong kh th tng bng ca ngy hi mang mu sc ti sng, tr trung ca tui tr cng biu tng ca Hi kho Ph ng ton quc ln th 5 - ng Thp nm 2000.

Ngy pht hnh : 20.7.2000
Ho s thit k: Nguyn Du (Cng ty Tem)
Khun kh tem : 43 x 32 mm
S rng : 13
Mi t in : 25
FDC : 1 phong b, khun kh: 170 x 110 (mm)
Tem in p st nhiu mu, trn giy tiu chun (c keo), ti X nghip In tem Bu in (Thnh ph H Ch Minh)

Tem 2000    Vn ha X hi     Trang ch