th gii k diu ca Tem th


"K nim 60 nm ngy khi ngha Hn Khoai
(13/12/1940 - 13/12/2000)"


M s: 848

     Nhn k nim 60 nm ngy khi ngha Hon Khoai, Tng cc Bu in pht hnh b tem "K nim 60 nm ngy khi ngha Hn Khoai 13/12/1940 - 13/12/2000)".

     B 1 tem, gi mt : 400 th hin ton cnh Hn Khoai - Mt hn o ni gia bin xanh vi th ng hin ngang ca ngn Hi ng m, ngy phng tm nhn gi bnh yn cho bin tri T quc.

     Tng i chin thng Hn khoai, cao ln sng sng gia tri xanh, mt biu tng anh hng ca min t mi C Mau nh gi v kh phch anh dng chin u, hy sinh ca ng bo, chin s o Hn Khoai trong cuc khi ngha cch y 60 nm di s lnh o ca ng quang vinh trong nhng ngy u chng thc n Php xm lc gii phng dn tc, ginh c lp cho t nc. Tng i cn nhc nh th h hin ti v mai sau khng qun cng n ca lp ngi i trc, tp trung tr tu v sc lc hon thnh s nghip cng nghip ho, hin i ho t nc to pht trin cho t nc (ni chung) v Hn khoai- Tnh C Mau (ni ring)

Ngy pht hnh : 13.12.2000
Ho s thit k: Hong Thu Liu (Cng ty Tem)
Khun hnh tem : 43 x 32 mm
S rng : 13
Mi t in : 25
FDC (1 phong b) : Khun kh 165 x 105 (mm)
Tem in p-st mu trn giy tiu chun ti X nghip in Tem Bu in - Thnh ph H Ch Minh.

Tem 2000    Vn ha X hi     Trang ch