th gii k diu ca Tem th

Truyn thuyt Lc Long Qun - u C

M s: 825

   Truyn thuyt v Lc Long Qun v u C ra i Vit Nam cch y hng ngn nm. Theo truyn thuyt k rng:

   Lc Long Qun c cha l Kinh Dng Vng Lc Tc, dng di vua Thn Nng v m l Long N, con gi thn h ng nh. Lc Long Qun thuc tnh ging m (ging Rng) nn mang nhiu c tnh di truyn, a nc hn trn cn. n tui trng thnh th c cha truyn ngi, Lc Long Qun ly vng hiu Hng Vng v cai qun t Lc Vit, ni kh hu tng i thun ho, gn bin, phong cnh p, cy ci xanh ti.

   Sau khi dng quyn php thn thng dit tr nhiu yu qui t min bin n min ni, Lc Long Qun xy dng cung in c trn b ln di nc, dy bo dn chng cch lm ngh nng, cch n mc v sinh hot. Ri Lc Long Qun ly u C, con gi vua Lai phng Bc (cng dng di Thn Nng).

   u C c thai 3 nm 10 ngy sinh ra mt bc trng, n thnh 100 ngi con trai. Khi cc con khn ln, Lc Long Qun bn vi u C: ta thuc ging Rng, nng vn ging Tin nn thu v ho khc nhau, ngi hay di nc, ngi thch sng trn t. Gi y, ta dn 50 con v bin, nng a cc con cn li ln rng. Mi khi c vic g phi bo tin ngay, khng c qun nhau. Th ri, 50 ngi con theo cha xung bin, 50 ngi con theo m ln rng ni sinh c lp nghip.

   Truyn thuyt l th, nhng t lu khng ch in m trong k c mi ngi dn Vit Nam m cn trong du tch vt cht, phong tc, l thc nhiu a phng nc ta. Nh lng Bnh , x Bnh Minh, huyn Thanh Oai, tnh H Ty, l ni xa xa Lc Long Qun a con xung bin, hin cn nh Ni th Lc Long Qun - v quc t ca Vit Nam. nh c xy dng vo nm Mu Ng - Khi nh (1918) vi quy m rng ln, khang trang, nm trn khu t cao c nhiu cy c th che mt. Trong nh cn lu gi nhiu t liu qu, trn ca gian th chnh c bc honh phi to ch "Vi bch - Vit T" v c bit c bc ph iu sn son, thp vng miu t Lc Long Qun cng b quan vn v xem hi ua thuyn l mt l hi ph bin ca ngi Vit c. nh Ni c xp hng di tch lch s vn ho vo nm 1985.

   Hay lng Hin Lng, huyn Sng Thao, tnh Ph Th, l ni u C mang con ln ni, dy dn cy la, trng du, chn tm....hin cn n th Mu u C. n c xy dng vo thi Hu L (1465), nm gia cnh ng Hin Lng tt ti la mu. Trong n mu u C c pho tng u C tuyt p, c ngh nhn xa tc theo li t thc c gng din t u C l Tin, va p, va phc hu li c ti bang giao t th, cng pho tng ngi con trai th hai ca u C l mt trong cc v tng ti ba, trung hiu bn m sut i, c tn l "Thng ng Thn". n c xp hng di tch lch s vn ho vo thng 8.1991.

   Lc Long Qun v u C sng mi trong nim t ho dn tc Vit Nam. Chnh v th, hng nm, c vo ngy 2 thng 6 m lch, ti x Bnh li rn ln nim vui: "Ma xun c hi Bnh Tng nh Quc T v b u C". V x Hin Lng (Ph Th) vo ngy mng 7 thng ging cng m hi n cc dng ngi n thm n Mu u C vi tm lng thnh knh rt i t ho v thing ling.

   Ngy 04.4.2000, Tng cc Bu in pht hnh b tem "Truyn thuyt Lc Long Qun - u C" gm 6 mu th hin c ng ni dung chnh ca truyn thuyt l: ngun gc dn tc Vit Nam c dng di Rng, Tin. Vic lp nc v m mang b ci nc Vit c t bui Lc Long Qun cng u C i khai sn, lp a. Cng ng cc dn tc Vit Nam l anh em mt nh (sinh ra t mt bc) gii ngha cho hai ting "ng bo" c trong ting Vit by nay thm gn gi, m p v thing ling.


Lc Long Qun kt duyn cng u C

Hnh nh trn tem th hin Lc Long Qun v u C l i trai gi xng i, va la, trai ti, gi sc, Long - Phng qun qut bn nhau trong nim vui cha chan hnh phc.


M u C sinh ra bc trm trng, n thnh trm ngi con

Hnh nh trn tem th hin: u C xinh p, phc hu, cng by con b nh ru rt bn mnh v n pha sau l bc trm trng to qung sng k b thing ling.


M u C dn 50 ngi con ln rng

Hnh nh trn tem th hin: u C cng cc con ci voi, ni tip nhau ln vi ni cao him tr, rng su i ngn cy ci xanh ti, m u vic khai ph t ai v lp nghip.Cha Lc Long Qun dn 50 ngi con xung bin

Hnh nh trn tem th hin: bin c v min ng bng chu th l giang sn ca Lc Long Qun v cc con. Nc nhiu, ti nguyn bin phong ph, t ph sa mu m, thun li cho bui ban u dng xy c nghip.


Con trng l Hng Vng c ln ngi

Hnh nh trn tem mang tng: khi ng trn mnh t c ni non hng v, rng bt ngn ni tip tt xa, bin c bao la cng nhng cnh ng rng, di thng cnh c bay, bi ma, nng du, nong tm ko kn...tt c l thnh qu lao ng, thm m bao m hi, nc mt ca th h cha ng i trc th cc th h theo sau phi bit gi gn, bo v, x thn chng ngoi xm, qun mnh trong ch ho, thin tai.


Cc dn tc Vit Nam u l con Rng, chu Tin

tng th hin trn tem l: Vit Nam c cng ng 54 dn tc anh em, chung sng trn mt di t lin t mi C Mau n a u Mng Ci. D ni u, vng ng bng, trung du, ni cao, rng su, bin rng, sng di v phong tc, tp qun mi dn tc c nt khc nhau, nhng tt c l anh em mt nh (sinh ra t mt bc), chung bn sc vn ho dn tc Vit Nam v c chung ci ngun dng di.

 


Ngy pht hnh : 04.03.2000
Ho s thit k : Hong Thu Liu (Cty Tem)
Khun kh tem : 27 x 37 mm
S rng : 13
Mi t in : 25
Tem in p st nhiu mu, trn giy tiu chun (c v khng keo), ti X nghip In tem Bu in (Thnh ph H Ch Minh)

Tem 2000    Vn ha X hi     Trang ch