th gii k diu ca Tem th


K nim 70 nm ngy thnh lp Mt trn t quc Vit Nam
(18/11/1930 - 18/11/2000)


M s: 847

     Mt trn T quc Vit Nam (tin thn l Mt trn Dn tc thng nht) ra i ngy 18/11/1930 do ng Cng sn Vit Nam v Ch tch H Ch Minh sng lp v lnh o.

     Mt trn T quc Vit Nam l mt t chc tp hp khi i on kt ton dn, khng phn bit giai cp, dn tc, thnh phn x hi, tn gio, tn ngng min l ngi Vit Nam c lng yu nc, cng mc tiu "Xy dng mt nc Vit Nam Ho bnh, Thng nht, c lp, Dn ch v giu mnh".

     T ngy thnh lp n nay, Mt trn T quc Vit Nam lun ging cao ngn c "i on kt" vn ng, ng vin nhng ngi Vit Nam trong v ngoi nc, v T quc, v ng bo hy hon thnh tt nhim v cng tc ca mnh v bng hnh ng c th ng gp cng sc vo s nghip Cch mng gii phng dn tc, ginh c lp, t do cho T quc, cm no, o m cho ng bo v xy dng t nc tin ln Ch ngha X hi.

     70 nm qua, Mt trn T quc Vit Nam ln mnh v pht trin khng ngng, l khi i on kt, tng hp c sc mnh ca ton dn gp phn vo nhng thnh cng ca Cch mng Vit Nam, c ng, Chnh ph v nhn dn tin tng.

      cho mng ngy thnh lp Mt trn T quc Vit Nam, Tng cc Bu in pht hnh b tem "K nim 70 nm ngy thnh lp Mt trn T quc Vit Nam (18/11/1930 - 18/11/2000)".

     B 1 tem vi gi mt 400: Bc H, ngi ch huy dn nhc khi i on kt ton dn. Hnh nh th hin tng: Bc H l hin thn ca s on kt dn tc, mt lnh t v i, ngi ch huy ti tnh, lun ly on kt l yu t quan trng nhn ln sc mnh tng hp ca ton dn, l mt nguyn nhn dn n s thnh cng ca Cch mng Vit Nam. Ngi thng ni "on kt, on kt i on kt - Thnh cng, thnh cng, i thnh cng". Cu ni tht ngn gn, d hiu, l linh hn ca bi ht "Kt on" m c dn tc hng theo ngi ch huy, ct cao ting ht cng nm thng, a Cch mng Vit Nam n bn b thng li, vinh quang.

Ngy pht hnh : 18.10.2000
Ho s thit k: Nguyn Th Sm (Cng ty Tem)
Khun hnh tem : 32 x 43 mm
S rng : 13
Mi t in : 25
Tem in p st nhiu mu, trn giy tiu chun (c keo v khng keo), ti X nghip In tem Bu in (Thnh ph H Ch Minh)

Tem 2000    Vn ha X hi     Trang ch