th gii k diu ca Tem th


K nim 200 nm sinh
Tng c Nguyn Tri Phng (1800 - 2000)


M s: 835

     Nguyn Tri Phng (Nguyn Vn Chng), i thn triu Nguyn, danh tng chng Php cui th k 19.

     ng sinh ngy 9.9.1800, qu Phong Chng, Hng in tnh Tha Thin. Xut thn trong mt gia nh lm rung v ngh th mc, cha l Nguyn Vn ng, m l Nguyn Th Th. V nh ngho nn khng xut thn t khoa bng, nh ch t lp, ng lm nn s nghip ln.

     L ngi dng mnh, lm mu chc, tn tu vi cng vic, c tin dng nn c phong thng nhiu chc quan trng qua cc triu vua Minh Mng, Thiu Tr v T c. c bit, nhiu nm lm Tng c cc tnh Gia nh, Bin Ho, Vnh Long, nh Tng, An Giang v H Tin.

     Nm 1860, ng gi chc Gia nh qun th, Thng c qun v cng Tham tn i thn Phm Th Hin trng coi vic qun s min Nam. ng xy dng i n Ch Ho (cn gi l K Ho). Ngy 25.10.1861, qun Php cng ph i n, ng ch huy qun lnh chng c quyt lit. Ri ng b thng, em trai ng l Nguyn Duy t trn v i n tht th, Gia nh b chim, ng b h chc. Nm 1872, gi chc Tuyn st ng sc i thn, thay mt triu nh xem xt vic qun s Bc K khi qun Php uy hip H Ni. Ngy 19.11.1873, Php nh p thnh H Ni, ng kin quyt nh tr n cng, trn chin din ra c lit, khng mt cht khoan nhng. Song, do p lc ca qun ch qu mnh, con ng l Nguyn Lm b n cht, ng b trng thng v b bt. c lnh Php cu cha, ng khng khi t chi v ni rng: "By gi, nu ta ch gng lay lt m sng, sao bng thung dung cht v vic ngha". Sau , ng tuyt thc gn mt thng v mt vo ngy 20.12.1873, th 73 tui. Thi hi 2 cha con c a v an tng ti qu nh.

     Vua T c ph chun ci tn ng l Nguyn Tri Phng (1850) v t son bi vn t khc ba v cng thn v cho lp n th ng ti qu nh sau khi ng mt. ng l mt dng tng, c ghi chp cng trng vo bia To V miu Hu.

      tng nh v ng, mt danh tng chng Php quyt chin anh dng bo v thnh H Ni, Tng cc Bu in pht hnh b tem "K nim 200 nm sinh Tng c Nguyn Tri Phng (1800 - 2000)".

     B 1 tem, gi mt 400: gii thiu hnh nh Nguyn Tri Phng, th hin qua bc tng c xy dng thnh nh Hi xa ti Nng, l ni ng gi chc Tun ph Nam Ngha (1840), trng coi b phng ca bin Nng, sau lm Tng c An-H (An Giang, H Tin), Tng c Long-Tng (Vnh Long, nh Tng).

     Vc dng trong t th hin ngang ca mt dng tng bn hnh nh thnh H Ni xa, gi v trn chin quyt t bo v thnh H Ni, chng thc dn Php vo cui th k 19.

Ngy pht hnh : 31.8.2000
Ho s thit k: V Lng Nhi (Cng ty Tem)
Khun kh tem : 27 x 37 mm
S rng : 13
Mi t in : 30
Tem in p st nhiu mu, trn giy tiu chun (c keo v khng keo), ti X nghip In tem Bu in (Thnh ph H Ch Minh)

Tem 2000    Vn ha X hi     Trang ch