th gii k diu ca Tem th

Sao la
M s: 827


Mu 4-1: Sao la nh trong mi trng t nhin

Mu 4-3: Sao la trng thnh
 

Mu 4-2: Sao la vi cp sng mi nh

Mu 4-4: Sao la vi cp sng di, nhn

     Sao la l loi ng vt hoang d, c Qu bo v thin nhin (WWF) xp vo danh mc "ng vt qu him cn bo v ca th gii".

     T nhiu nm qua, WWF hp tc vi cc t chc v cc c quan ca Chnh ph cc quc gia trn th gii, tm kim v bo v loi th qu him c nguy c tuyt chng ny.

     WWF Chng trnh ng Dng v ang hp tc vi Vit Nam, Lo, Cam pu chia, thc hin chng trnh hot ng cng s ti tr, gip cc nc ny kho st, quy hoch, bo v cc ng vt qu him, t nhng kt qu kh quan.

     Sao la Pseudoryx nghetinhensis c tm thy nm 1992 ti khu bo tn thin nhin V Quang, tnh H Tnh v gn y l mt s rng thuc tnh Tha Thin - Hu ca Vit Nam.

     Theo cc chuyn gia bo tn WWF v cc nh khoa hc Vit Nam cho bit: Loi Sao la hin cn rt t v sng ri rc dc theo dy Trng Sn nm trn bin gii Vit Nam - Lo. Chnh v th, Chnh ph Vit Nam cng cc ngnh chuyn mn cc cp v WWF c nhiu bin php c th, c hiu qu bo v sinh cnh cho Sao la v cc loi ng vt qu him khc.

      gii thiu cc loi ng vt qu him ca Vit Nam, Tng cc Bu in pht hnh b tem "Sao la" gm 4 mu vi hnh nh Sao la trong mi trng t nhin. Lc cn nh, dng yu t, v ngy th, ng nghnh vi cp sng mi nh. V, khi trng thnh kho mnh, chc chn vi cp sng di nhn nh hai thanh kim.


T Block (8 tem)
     Trn mi mu tem c in km biu tng ca WWF mang hnh nh "Gu Mo".

 

Ngy pht hnh : 18.5.2000
Ho s thit k tem : V Lng Nhi (Cng ty Tem)
Khun kh tem : 37 x 27 mm
Khun kh Block: 110 x 160 mm
S rng : 13
Mi t in: 30 tem
FDC : 1 phong b, khun kh: 170 x 110 (mm)
Tem in p st nhiu mu, trn giy tiu chun (c keo), ti X nghip In tem Bu in (Thnh ph H Ch Minh)

Tem 2000    Vn ha X hi     Trang ch