th gii k diu ca Tem th


Th vn hi Sydney'2000

M s: 837

     Sydney, thnh ph ln nht ca -xtry-li-a, vi s dn khong hn 6,2 triu ngi, Sydney cn l mt trong nhng hi cng ln nht th gii.
Th vn hi Sydney 2000 c t chc t ngy 12.9 n 1.10.2000. y l s kin th thao ln nht hnh tinh din ra cui th k 20. Hng chc ngn vn ng vin t tt c cc nc trn th gii, n Sydney tham gia thi u vi hn 20 mn th thao quc t. Cng vin Olimpc v khu vc Cng Sydney l hai a im ln thi u 22 mn th thao. Ngoi 2 trung tm trn, ti mt s v tr khc trong thnh ph, s thi u 5 mn th thao na. on th thao Vit Nam n Sydney'2000, tham gia thi u mt s mn th thao tng t thnh tch cao trong cc i hi th thao ng Nam v khu vc Chu . Chng ta hy vng cc vn ng vin Vit Nam ginh thng li, em vinh quang v cho T quc t ngy hi th thao Sydney'2000.


Mu 3: Taekwondo

      cho mng s kin th thao trn, Tng cc Bu in pht hnh b tem "Th vn hi Sydney'2000" gm 3 mu tem gii thiu 3 mn th thao ca Vit Nam, tng lp thnh tch cao v l s trng ca cc vn ng vin Vit Nam thi u ti cc i hi th thao ng Nam v Chu .


Mu 1: Chy c ly ngn

Mu 2: Bn sng

     Hnh nh trn tem th hin nhng ng tc tc nhanh, dt khot v t th chc, kho trong th thao ca vn ng vin Vit Nam cng biu trng Sydney 2000.


Ngy pht hnh : 15.9.2000
Ho s thit k: V Lng Nhi
Khun kh tem : 46 x 31 (mm) v 31 x 46 (mm)
S rng : 13
Mi t in : 25
Tem in p st nhiu mu, trn giy tiu chun (c keo v khng keo), ti X nghip In tem Bu in (Thnh ph H Ch Minh)

Tem 2000    Vn ha X hi     Trang ch