th gii k diu ca Tem th


Thng Long - H Ni
ngn nm vn hin

M s: 841


     Nm 2000, H Ni t chc k nim 990 nm Thng Long H Ni. y l bc khi u tin ti k nim 1000 nm Thng Long - H Ni.

      cho mng s kin trng i ny, Tng cc Bu in c mt chng trnh pht hnh tem c bit vi 3 b tem chung tn gi "1000 nm Thng Long - H Ni".


H Ni - thnh ph v ho bnh

     B th nht, c pht hnh nhn dp k nim 990 nm Thng Long H Ni vi tn gi "Thng Long - H Ni ngn nm vn hin"

     B gm 3 tem + 1blc, gii thiu v truyn thng lch s v vn ho ca kinh thnh Thng Long xa v nay H Ni l mt thnh ph v ho bnh.


Thng Long - Kinh nc i Vit

Thng Long - ci ni vn ho

Thng Long - ni giao lu kinh t

Mu 3-1, gi mt 400: Thng Long - Kinh nc i Vit.
      tng th hin gi nh v lch s Thng Long - Kinh nc i Vit xa vi vic L Thi T (L Cng Un), ngi m u triu i v vang trn hn hai trm nm nh L, ban chiu di t Hoa L ra i La (thng by nm Canh Tut 1010), quyt nh nh v i tn thnh l Thng Long cng s xut hin ca Rng vng v trong gic m vua L Thi T c Quan m dt ln to sen, t Thng Long i vo lch s l Kinh nc i Vit.
     Hnh nh trn tem gii thiu: Cha Mt ct (cha Din Hu) mt di tch lch s vn ho ca Th H Ni, xy dng vo thi L Thi Tng (1049) theo hnh tng bng hoa sen th Quan m.
     Tng vua L Thi T ng trn ngai vng hin t, quc thc uy nghi, ngi m ci Thng Long-H Ni, vua khai sng Nh L lc ng mi 35 tui.

Mu 3-2, gi mt 3000 : Thng Long - ci ni vn ho.
     Hnh nh trn tem gii thiu v Vn miu Quc T Gim, t lu c coi l biu tng ca vn hin Thng Long - H Ni, mt trng i hc u tin ca Vit Nam, ni t chc cc khoa thi kn chn ngi ti phc v t nc. Hng bia tin s trong Vn Miu l chng tch hng hn thnh tch khoa bng rng r ca ng cha ta xa. y l hnh nh m nt v ci ngun vn ho ca Th , ci ngun vn ho Vit Nam.

Mu 3-3, gi mt 10.000 : Thng Long ni giao lu kinh t.
     Hnh nh trn tem gii thiu v Thng Long xa vi 36 ph phng, nhiu cnh ch, lng ngh, trn bn di thuyn, k ch ng vui, nhn nhp, giao lu bun bn khin kinh t kinh thnh lun thng thng, sm ut.
      Quan Chng, mt cng trnh kin trc c ca H Ni, l ca ng giao lu kinh t sng Hng gn lin vi chin tch ca 100 ngi con nc Vit quyt chin vi thc dn Php, hy sinh anh dng bo v thnh ph H Ni, cch y 200 nm v trc di s ch huy ca Tng c Nguyn Tri Phng.

Blc tem, gi mt 15.000 : H Ni - thnh ph v ho bnh.
      tng gii thiu: dn tc Vit Nam vn c truyn thng yu chung ho bnh, hiu bit v qu trng gi tr ca ho bnh l tt c nhng g c trong tinh thn v vt cht. Bi vy, trong sut qu trnh u tranh ginh c lp dn tc, xy dng v bo v T quc, c dn tc chp nhn mi hy sinh gian kh t nc ho bnh, thng nht, lun hng v H Ni vi nim t ho: H Ni, tri tim ca c nc, trung tm vn ho, kinh t v chnh tr, xa l kinh nc i Vit, nay mt thnh ph pht trin v mi mt, c UNESCO cng nhn l "Thnh ph v ho bnh ".


Ngy pht hnh : 07.10.2000
Ho s thit k: V Kim Lin (Cng ty Tem)
Khun kh tem : 43 x 32 mm
Khun kh blc : 93 x 86 mm
S rng : 13
Mi t in : 25
FDC : Khun kh: 180 x 110 (mm)
Tem in p st nhiu mu, trn giy tiu chun (c keo v khng keo), ti X nghip In tem Bu in (Thnh ph H Ch Minh)

Tem 2000    Vn ha X hi     Trang ch