th gii k diu ca Tem th

K nim 50 nm ngy truyn thng
Thanh nin xung phong Vit Nam
(15.7.1950 - 15.7.2000)

M s: 830

     Thanh nin xung phong (TNXP) l mt t chc ca tui tr Vit Nam c Bc H thnh lp v giao nhim v vo ngy 15.7.1950.

     TNXP Vit Nam c 3 th h k tip, t chin dch in Bin Ph, n m ng 559 (ng mn H Ch Minh), lm kinh t thi bnh v nay l cng nghip ho, hin i ho t nc.

     Lc lng TNXP Vit Nam c khong 20 vn ngi. H l nhng thanh nin nam n tr, kho, giu nhit tnh cch mng, c tri thc, lun si ng, sn sng i bt c u, lm bt c vic g khi T quc cn.

     Nm mi nm trng thnh v pht trin, TNXP Vit Nam ng gp phn ng k vo thng li chung ca dn tc qua cc thi k chin tranh gi nc, bo v nn c lp v xy dng CNXH trn t nc ta.

     Nm 2000 l Nm Thanh nin, lc lng TNXP Vit Nam li c mt i tham gia xy dng con ng lch s mang tn Bc H knh yu (ng H Ch Minh) v chc chn vi truyn thng ca mnh, TNXP Vit Nam s thc hin tt li Bc dy nm xa:

"Khng c vic g kh
Ch s lng khng bn
o ni v lp bin
Quyt ch t lm nn"
xng ng vi lng tin yu ca ng, ca Bc H v nhn dn dnh cho TNXP Vit Nam.

     Gii thiu v truyn thng ca TNXP Vit Nam qua 50 nm xy dng v trng thnh, Tng cc Bu in pht hnh b tem "K nim 50 nm ngy truyn thng Thanh nin xung phong Vit Nam", 1 mu tem vi gi mt 400.

     Hnh nh trn tem th hin gng mt hn nhin, ti tr ca n TNXP trn nhng con ng tuyn la trong khng chin chng M cu nc, bt chp s hy sinh trc bom, n k th, ngy m bm ng, m ng cho cc on xe ra tin tuyn v min Nam yu thng, v min Bc XHCN vi nim vui khi thng ng, m tng chuyn xe qua. Mng khi mi tin thng trn dn v, nh hoa n r trong thin nhin c bn ma: xun, h, thu, ng - chin thng. Phn nn gi li khung cnh khc lit y kh khn gian kh, k cn bn ci cht ca TNXP trong nhng nm chng M cu nc.

Ngy pht hnh : 15.7.2000
Ho s thit k: Hong Thu Liu (Cng ty Tem)
Khun kh tem : 32 x 43 mm
S rng : 13
Mi t in : 25
Tem in p st nhiu mu, trn giy tiu chun (c keo), ti X nghip In tem Bu in (Thnh ph H Ch Minh)

Tem 2000    Vn ha X hi     Trang ch