th gii k diu ca Tem th


K nim 700 nm ngy mt
Hng o vng Trn Quc Tun
20/8 Canh T (1300)


M s: 838

     Hng o vng Trn Quc Tun (Trn Hng o), anh hng dn tc, nh chnh tr, nh qun s thin ti, nh vn. ng l con An Sinh vng Trn Liu v chu vua Trn Thi Tng (Trn Cnh). Qu: Tc Mc - M Lc - Nam nh. ng l mt v tng c cng u trong s nghip gi nc i Trn. Tng ch huy 2 cuc khng chin chng qun Nguyn - Mng. Khi gic Nguyn sang cp nc ta (1285 - 1287), ng c Trn Nhn Tng giao chc tng ch huy cc o qun thu b. Thy th gic mnh, nh vua lo ngi mun tm hng, ng khng khi ni: "B h mun hng xin hy chm u ti trc ri hy hng". ng lm "Hch tng s" khch l lng qun, n c cc vng hu, binh tng tn trung cu nc, lnh o qun dn ta chin thng vang di Chng Dng, Hm T, Vn Kip, Bch ng, ui gic ra khi nc, c phong tc Hng o vng.

     L nh qun s thin ti, ng thng tin c nhiu ngi c ti ra gip nc, lp cng ln nh Phm Ng Lo, D Tng, Yt Kiu... bt k h thuc thnh phn no trong x hi.

     L nh chnh tr lo luyn, lc sp mt ng cn dn vua: "Khoan th sc dn lm k su r, bn gc".

     ng mt ngy 20.8 nm Canh T (1300) ti Vn Kip (Hi Dng). Nhn dn ng thi thng tic lp n th ng gi l n Kip Bc. ng l tc gi cc tc phm: "Hch tng s", "Binh th yu lc", "Vn Kip tng b truyn th".

      tng nh cng lao to ln ca anh hng dn tc Trn Hng o ng gp trong cuc khng chin chng xm lc ginh c lp ca dn tc, Tng cc Bu in pht hnh b tem "K nim 700 nm ngy mt Hng o vng Trn Quc Tun - 20/8 Canh T (1300)".

     B 1 tem vi gi mt 400, gii thiu tng i Trn Hng o ti khu di tch lch s vn ho An Ph, x An Sinh, huyn Kinh Mn, tnh Hi Dng cng trch on ph iu l bc tranh khng l k v cuc chin tranh nhn dn ton din chng xm lc Nguyn - Mng.

     Tng tc bng xanh ni Nhi (Thanh Ho) cao 9,7m gm 65 vin, chia thnh 8 tht, li b tng ct thp, t trn b cao 3m, c tng v b cao 12,7m.

     Chn dung th hin Trn Hng o, quc thc nhng nhn hu, mt hng v pha ng, th ng hin ngang, tay tri t c kim, tay phi cm cun th, th hin tm nhn chin lc, vn v song ton, tinh thn t tin, ch nhn, ch trung, ch hiu nh nhc nh cc th h phi cnh gic v t tin, gi ly bin tri, giang sn gm vc Vit Nam.

     Ph iu t nung di 45m, cao trung bnh 2,5m, gm 526 vin do cc ngh nhn lng Cy c v nung t, y l ph iu t nung ln nht nc ta hin nay.

     B tem c t chc pht hnh c bit ti Bu in Nam nh.

Ngy pht hnh : 17.9.2000
Ho s thit k: V Kim Lin (Cng ty Tem)
Khun kh tem : 32 x 43 mm
S rng : 13
Mi t in : 25
Khun kh FDC : 170 x 110 (mm)
Tem in p st nhiu mu, trn giy tiu chun (c keo v khng keo), ti X nghip In tem Bu in (Thnh ph H Ch Minh)

Tem 2000    Vn ha X hi     Trang ch