th gii k diu ca Tem th

V tr em
M s: 836

     Nh tinh thn Cng c v Quyn tr em ca Lin Hp Quc ban hnh v tinh thn ca Hi ngh cp cao th gii v tr em, hp ti Tr s Lin Hp Quc - Niu Yoc ngy 30-09-1990, xc nh tr em cn c chm sc, bo v cc quyn c sng trong cnh ng loi ngi, v chnh tr em l hnh nh ca th gii ngy mai. Bi vy, vo cui th k 20, nhiu hot ng v chm sc v bo v tr em, c tin hnh trn phm vi ton cu. Tr em c hc hnh, vui chi gii tr, ch dinh dng n, ung, bo v sc kho l nhng nhim v hng u, c Chnh ph cc quc gia trn th gii quan tm, c chng trnh hot ng c th nhm tp trung ngun lc, dnh cho tr em mt cuc sng tng lai ti sng, tt p hn.

     K nim 10 nm ngy Hi ngh cp cao th gii v tr em, hp ti Niu- Yoc (30.09.1990), Tng cc Bu in pht hnh b tem "V tr em" gm 2 mu vi gi 400 v 5000, gii thiu v Quyn tr em v nhng mc ch hnh ng v tr em.


Hon thnh cc mc tiu v tr em Vit Nam

Tr em hm nay l mm non tng lai ca t nc v ca th gii ngy mai. Chm sc v bo v cc quyn tr em l nhim v hng u ca Chnh ph Vit Nam. y chnh l mc tiu c ra trong chng trnh hp tc gia Chnh ph Vit Nam vi UNICEP giai on 1990-2000.

K nim 10 nm Hi ngh cp cao th gii v tr em

Cng c v Quyn tr em l cun cm nang v l mc ch hot ng ca Hi ngh cp cao Th gii v tr em, v tr em trn ton th gii.

Ngy pht hnh : 08.9.2000
Ho s thit k: V Kim Lin (Cng ty Tem)
Khun kh tem : 43 x 32 v 32 x 43 mm
Khun kh FDC : 170 x 110 (mm)
S rng : 13
Mi t in : 25
Tem in p st nhiu mu, trn giy tiu chun (c keo v khng keo), ti X nghip In tem Bu in (Thnh ph H Ch Minh)
* B tem hon thnh c s hp tc ca UNICEP ti Vit Nam

Tem 2000    Vn ha X hi     Trang ch