th gii k diu ca Tem th

Xe cu ha

M s: 826

     Ngn la xut hin trn tri t nh qu trnh lao ng ca con ngi vo bui s khai v lun quanh ta, gip ch con ngi duy tr s sng. Nhng ngn la cng hung d v tn bo, gy ra nhng hu qu khng lng bi chnh n sinh ra cc v chy.

     Trong dn gian Vit Nam c cu "n ci ba nm, thiu mt gi" hay "Nht thu, nh ho, ba o tc" ni v tc hi v v tr ca la xp trong ba loi thm ho "Nc - La - o tc (trm, cp, ngoi xm)" m loi ngi phi lun phng.

     Hng nm Vit Nam v trn th gii, c hng trm, hng ngn cc v chy ln, nh khc nhau. Nhiu v chy ln thiu hu ton b cc c s vt cht, ca ci, ti sn ca Nh nc hoc ca nhn dn v cp i nhiu sinh mng con ngi.

     Do vy, vic phng chy, cha chy bo v cc thnh qu lao ng trong qu trnh xy dng t nc Vit Nam, c Chnh ph quan tm hng u v ngy 4.10.1961, chnh Ch tch H Ch Minh k sc lnh Cng b Php lnh v Phng chy, cha chy. Php lnh c trin khai n ton dn v nhiu lc lng phng chy, cha chy trong dn c thnh lp ti ch, h tr cc lc lng phng chy, cha chy chnh quy cha chy thm hiu qu. Nn, ngy 4.10 hng nm tr thnh Ngy truyn thng ca lc lng phng chy, cha chy, ng thi l Ngy phng chy, cha chy ton dn.

     Trong cng cuc i mi t nc, vi s pht trin nhanh ca cc th hay th ho trong c nc, th u cng thm nhiu c s vt cht cao ln, s v hin i hn, th vic Phng chy, cha chy cng quan trng v lc lng phng chy, cha chy cn c trang b thm cc phng tin cha chy hin i, hiu qu hn.

      k nim Ngy phng chy, cha chy ton dn (4.10), Tng cc Bu in pht hnh b tem "Xe cu ho" gm 4 mu, thit k kiu khi 4 tem gii thiu 4 trong nhiu loi xe cha chy hin c s dng ph hp Vit Nam.

* Mu 4-1, gi mt 400:
Xe cha chy IVECO MAGIRUS (c): Xe c kh nng trn a hnh phc tp, lch 30cm, h thng an ton t ng, thang xe cao 52 m, c iu khin bng mn hnh, xc nh c chiu cao, gc , sc gi v vn chuyn ngi, phng tin cha chy, chuyn ngi b nn bng bng ca. Xe thch hp vic cha chy ni nh cao tng.

* Mu 4-2, gi mt 1.000:
Xe cha chy HINO (Nht Bn): Xe c kch thc nh, vo c cc ng nh hp. Thng cha nc vi dung tch 6,3 m3. Trc tip ht nc cung cp cho cc xe khc hoc dng vi ca xe cha chy kp thi.

* Mu 4-3, gi mt 5.000:
Xe cha chy ???130 E (Lin bang Nga): Xe c th xa m chy 400m, dng vi phun nc cha chy vn hiu qu v dng cht toan cha nhng cht lng pht chy.

* Mu 4-4, gi mt 12.000:
Xe cha chy FPS.32 CAMIVA (Cng ho Php): C tnh nng, tc dng gn ging xe IVECO MAGIRUS, nhng thang xe ch cao 32 m v khng c mn hnh.

Ngy pht hnh : 15.5.2000
Ho s thit k tem : Lnh Tun(Cng ty Tem)
Khun kh tem : 43 x 32 mm
Khun kh khi 4 tem: 94 x 78 mm
Khun kh FDC : 200 x120 mm
S rng : 13
Tem in p st nhiu mu, trn giy tiu chun (khng keo), ti X nghip In tem Bu in (Thnh ph H Ch Minh)

Tem 2000    Vn ha X hi     Trang ch