arr.gif (852 bytes)th gii k diu ca Tem th

Tem Vit Nam nm 1999
  1. Tranh Bn Ma
  2. Tt K Mo
  3. Diu
  4. Thuyn bin
  5. Hoa cy thuc
  6. Ngy th gii phng chng ma ty
  7. Mt n Tung
  8. Bch Tuc
  9. Phong cnh Min Nam
10. K nim 20 nm thnh lp Lin minh Vin thng Chu - Thi Bnh Dng
11. Chim g kin vn quc gia Bch M
12. V tr em Vit Nam
13. Kin trc c Vit Nam cui th k XIX, u th k XX
14. Phong cnh Ph Yn
15. iu khc c Vit Nam (thi L)
16. Th gii 6 t ngi
17. Gii thiu phong cnh Trung Quc
18. ua thuyn
19. L hi Chi tru
20. o di Vit Nam
21. Anh hng dn tc Ng Quyn
22. K nim 200 nm sinh Nguyn Vn Siu (1799-1999)
23. K nim 150 nm sinh Trn Xun Son (1849-1999)
24. Xa i, gim ngho

Tem pht hnh nm 1998, 2000, 2001

 

Vn ha X hi     Trang ch     English